Tue meitä!

Yksityisten ihmisten, yritysten ja yhteisöjen tuki on yhdistyksemme toimintamme kannalta elintärkeää, jotta voimme auttaa omaisia hädän hetkellä.

Tule mukaan tukemaan arvokasta vapaaehtoistoimintaamme tekemällä lahjoitus yhdistyksemme keräystilille.

Lumijoen etsintävene team ry

FI49 5381 0320 2133 72, OKOYFIHH

Viesti: kannatusmaksu

Kerätyt varat käytetään yhdistyksen etsintäkaluston hankinta-, huolto- ja
ylläpitokustannuksiin, harjoitusten, koulutusten ja etsintöjen kustannuksiin sekä
etsintätoiminnan viestintä- ja tiedotuskuluihin. Varoja voidaan käyttää myös edellä
kuvattuun toimintaan liittyviin hallinto- ja vakuutuskuluihin sekä muihin vastaaviin
toimintakuluihin.

Rahankeräyslupa nro RA/2021/1089 (myönnetty 30.8.2021)

Luvanmyöntäjä: Poliisihallitus