Suoritamme vedenalaisetsintää kadonneen ihmisen löytymiseksi. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Yhdistyksen toiminnan avulla on tarkoitus helpottaa ja nopeuttaa hukkuneiden etsintää ja samalla auttaa omaisten asemaa.

Yhdistys kouluttaa jäseniä erilaisiin etsintä- pelastus ja auttamistehtäviin valmentavilla kursseilla sekä ylläpitää ja kehittää jäsentensä taitoja toimintaansa liittyvillä harjoituksilla ja koulutustilaisuuksilla.

Toimintamme on mahdollistanut Reino Savukoski ja Etsintäveneen tuki ry, jotka lahjoittivat SB Fortuna etsintäveneen kalustoineen yhdistyksellemme toiminnan päättymisen jälkeen.

Lähdemme etsintöihin viranomaisten sekä kadonneen omaisten pyynnöstä, kuitenkin aina viranomaisen luvalla.

Ota meihin yhteyttä!